Schadebepaling

Schade is het nadelige gevolg van een gebeurtenis of een handeling, respectievelijk
het nalaten daarvan. Dat nadelige gevolg kan emotioneel en/of financieel van aard
zijn. Het doel van de schadebepaling is om de benadeelde zoveel mogelijk te plaatsen in
de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien de schadeveroorzakende gebeurtenis niet had plaatsgevonden.
Financieel-economische schade bestaat uit de geldstromen die door de schadeoorzaak
worden beïnvloed. Het gaat dan om de volgende mutaties:

  • de extra ontvangsten;
  • de gemiste ontvangsten;
  • de extra uitgaven;
  • de bespaarde uitgaven.

Groeneveld Valuation is gespecialiseerd in financieel-economische schadebepaling binnen het geldende juridische kader.

Groeneveld Valuation B.V.

Mostheuvelstraat 58  5045 DR Tilburg
Tel.:  (013) 211 46 41   E-mail: info@groeneveldvaluation.nl