Welkom bij Groeneveld Valuation

Groeneveld Valuation is een onafhankelijk waarderingsbureau. Wij zijn gespecialiseerd in bedrijfswaardering en schadebepaling.

Bedrijfswaardering is van belang bij specifieke gebeurtenissen zoals inkoop in een onderneming; vererving van aandelen; boedelverdeling bij echtscheiding en fusie en overname.

Schade is het verlies van waarde als gevolg van een schade-oorzaak als bijvoorbeeld wanprestatie door een tegenpartij.

Groeneveld Valuation is specifiek deskundig in het bepalen van waarde in bovengenoemde situaties.

Groeneveld Valuation B.V.

Mostheuvelstraat 58  5045 DR Tilburg
Tel.:  (013) 211 46 41   E-mail: info@groeneveldvaluation.nl