Welkom bij Groeneveld Valuation

Groeneveld Valuation is een onafhankelijk waarderingsbureau. Wij zijn gespecialiseerd in bedrijfswaardering en schadebepaling en het berekenen van billijke vergoeding. Waarde is van belang bij specifieke gebeurtenissen zoals inkoop in een onderneming; vererving van aandelen; boedelverdeling bij echtscheiding en fusie en overname. Schade is het verlies van waarde als gevolg van een schade-oorzaak als bijvoorbeeld wanprestatie door een tegenpartij. Billijke vergoeding is een compensatie te bieden voor de gevolgen van het ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever in het kader van opzegging van de arbeidsovereenkomst.  Bij zulke gebeurtenissen is sprake van tegengestelde financiële belangen.  Die kunnen uitmonden in een conflict. Groeneveld Valuation is specifiek deskundig in zulke zaken.

Groeneveld Valuation B.V.

Sas van Gentstraat 58  5035 GN Tilburg
Tel.:  (013) 211 46 41   E-mail: info@groeneveldvaluation.nl